พฤกษ์ / ก้ามปู
(Siris, Kokko, Indian Walnut)
ชื่ออื่นๆ : กาแซ กาไพ แกร๊ะ (สุราษ)
จามจุรี ซึก (กรุงเทพฯ), กรีด (กระบี่)
ก้านฮุ้ง (ชัยภูมิ), มะขามโคก มะรุมป่า(โคราช)
กระพี้ควาย (เพชรบุรี), ตุ๊ด ถ่อนนา (เลย)
จเร (เขมร), จ๊าขาม (เหนือ)
เป็นพืชประเภทถั่ว เช่นเดียวกับต้นไม้ยืนต้นที่มีชื่อ
ลงท้ายด้วยพฤกษ์ที่เราคุ้นเคยเช่น ราชพฤกษ์ (คูน)
กาลพฤกษ์ (กัลปพฤกษ์) และชัยพฤกษ์ พฤกษ์เป็น
ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตร
ทรงพุ่มกว้างพอสมควร ด้านบนพุ่มค่อนข้างแบน
เปลือกสีเทาเข้มหรือน้ำตาลอมเหลือง ลักษณะพิ
เศษอย่างหนึ่งของต้นพฤกษ์ ก็คือ กลางคืนใบจะหุบ
ลีบติดกัน เหมือนนอนหลับและแผ่ออกจากกันตอน
เช้าไปจนตลอดวัน พฤกษ์เป็นต้นไม้โตเร็วและทน
ทานเหมาะสำหรับปลูกในที่เสื่อมโทรมและแห้งแล้ง
สามารถปรับปรุงสภาพดินให้สมบูรณ์ขึ้นได้ เนื่อง
จากเป็นพวกถั่วซึ่งสามารถจับไนโตรเจนจากอากาศ
มาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยไนเทรต ได้ดี เนื้อไม้พฤกษ์เหนียว
แข็งแรง ทนทานปานกลาง เป็นต้นไม้ประจำจังหวัด
มหาสารคาม