มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ เลขที่ 4 ซอยพระรามเก้า 54 (ซอย 5 เสรี 7) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0-2720-1001, 0-2720-1015  E-mail : [email protected]