ด้านการวิจัยและฟื้นฟูป่า

ป่าไม้เปรียบเสมือนรากฐานของระบบนิเวศ เพราะป่าไม้คือผู้ ผลิตอากาศบริสุทธิ์ คือแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ คือบ้านของสัตว์ป่า แต่ ๕๐ ปีที่ผ่านมา ป่าของไทยถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก

ด้านการพัฒนาชุมชน วัด และโรงเรียน

ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญที่สุดในการฟื้นฟูป่าและสิ่งแวดล้อมคือ การมีส่วนรว่มของชุมชนในพนื้ ที่ ไมว่าจะเป็น บ้าน วัด หรือ โรงเรียน

ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมที่เข้าถึง ได้ง่าย สนุก ใกล้ชิดธรรมชาติ และเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวและ เพื่อนฝูงได้ลงมือทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมร่วมกัน

ด้านการพัฒนาเยาวชนและสร้างผู้นำรุ่นใหม่

เยาวชนคือเมล็ดพันธุ์ที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังหลักในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในอนาคต มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์จึงยึดถือหลักการ “สร้างป่าสร้างคน” ในการดำเนินงานเสมอมา

ข่าวกิจกรรม


Plant for the Future ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ เปิดกิจกรรม Plant for the Future โดยมูลน ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม 3

กิจกรรมปลูกป่า : โครงการ 4G Give Green Get Green เขียวจัดทั่วไทย ตอน หนีกรุงม่วนใจ๋ ไปปลูกป่า ปี 2 ณ ...
อ่านเพิ่มเติม

สมัครสมาชิก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในการรับข้อมูลประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ มุ่งมั่นที่จะระดมความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย ในการเพิ่มจำนวนต้นไม้ยืนต้นให้เขียวชอุ่มทั้งแผ่นดินต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบางมดเฟสติวัล ครั้งที่ 2 เทศกาลริมคลองที่ Long (ยาว) ที่สุด ถึง 3 กิโลเมตร

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ & สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนเเละเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ งานบา ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการ 4G Give Green Get Green เขียวจัดทั่วไทย ตอน หนีกรุงม่วนใจ๋ ไปปลูกป่าปี 2 ณ ม่อนแจ่ม

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ เชิญชวนทุกท่านมาร่วม "หนีกรุงม่วนใจ๋ ไปปลูกป่า ปี 2 " มาช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการ 4G Give Green Get Green เขียวจัดทั่วไทย ตอน SOS เดินป่า ท้าลมหนาว

หน้าหนาวปีนี้มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ เชิญชวนทุกท่านมาร่วมทริป " SOS เดินป่า ท้าลมหนาว " กับน้องๆ บ้านโ ...
อ่านเพิ่มเติม